Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Zápis ze 17. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 16. - 18. října 2006 v Pozlovicích

David Horehleď | 14. prosince 2006, 09:36 | přílohy: 3I) VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

 1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice
 2. Střední průmyslová škola potravinářská, nám. Republiky 116, 631 14 Pardubice
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Říčanská 1158, 665 01 Rosice

II) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé období
 3. Zřízení sekce dopravních škol (vedoucí Ing. Jan Kadeřábek, VOŠ a SPŠ dopravní Praha)
 4. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost pro rok 2007 - Kč 4.000

III) VH ASPŠ volí:

Členem Rady Asociace a zástupcem Olomouckého kraje: Ing. Jan Slezáček, SPŠ Přerov

IV) Program odborné části:

 1. Současná situace v RVP a oborová struktura, předpokládaný vývoj
  referát: Ing. Jitka Pohanková, Ing. Jan Peška (NÚOV)
 2. Inspekční činnost ve školním roce 2006/2007
  referát: Ing. Marcela Špundová (ČŠI)
 3. Řízení kvality a sebehodnocení škol
  referát: Ing. Marcela Špundová (ČŠI)
 4. Stanoviska CZESHA ke klíčovým otázkám školství
  referát: Ing. Jaroslav Ponec (předseda CZESHA)

ad 1 (RVP, redukce počtu oborů, předpokládaný vývoj)
Účastníci byli seznámeni se současným návrhem RVP některých oborů i předpokládanými termíny předložení návrhů RVP celé soustavy odborného školství.

Společné závěry:

 • RVP má být skutečně rámcový, podrobné rozpracování je záležitostí ŠVP
 • "Jádro" všeobecně vzdělávacích předmětů by mělo být pro všechny obory velmi příbuzné až identické.
 • Je potřebné snížit neúnosně vysoký počet oborů.
 • Zvážit možnost vypracování RVP pro celou skupinu příbuzných oborů, podrobnější diferenciaci oborů v rámci skupiny ponechat na ŠVP.
 • Je nezbytné komparativním způsobem definovat finanční náročnost oborů v rámci RVP. Valná hromada pověřuje předsedu asociace projednat s ředitelem NÚOVu způsob této definice.
 • Vzhledem k nedostatečnému časovému prostoru nebude Asociace SPŠ připomínkovat předložené RVP. Konstatuje však, že se při tvorbě RVP účastnila formou konzultací v oborových týmech, míra akceptování připomínek byla v tomto procesu velmi různá.

ad 2 (Inspekční činnost)
Účastníci byli informováni o nových zásadách inspekční činnosti v průběhu školního roku.

Společné závěry:

 • Asociace podporuje trend užšího zaměření inspekční činnosti na konkrétní témata a zásadního zkrácení pobytu inspekčního týmu na školách.
 • Jako důležitý princip zdůrazňují ředitelé alternativní charakter inspekční zprávy k závěrům sebeevaluačních zpráv, ke kterým musí být přihlíženo při celkovém hodnocení. 

ad 3 (Řízení kvality, sebehodnocení)
Předmětem jednání byly podrobné informace o metodách hodnocení a řízení kvality v oblasti školství.

Společné závěry:

 • Metodika sebehodnocení není dosud dostatečně rozpracována a známá širšímu okruhu ředitelů. Je nezbytné podporovat všechny projekty sloužící k praktickému rozpracování této problematiky a jejich výsledky dát k dispozici všem školám.
 • Sebehodnocení bude užitečným nástrojem v řízení kvality a v rozvoji školy jedině tehdy, nezvítězí-li snahy tato hodnocení použít k sankcím vůči škole. Smyslem celého systému musí být odhalení „úzkých míst“ a pomoc při řešení těchto problémů.
 • Vedení asociace SPŠ doporučuje ředitelům všech členských škol zvážit účast školy v certifikaci ISO 9001. Kontaktní údaje o certifikaci i certifikačních autoritách zaměřujících se do oblasti vzdělávání jsou k dispozici v kanceláři Asociace.

ad 4 (Stanoviska CZESHA)
Účastníci byli seznámeni se stanoviskem Unie školských asociací CZESHA k aktuálním problémům školství a stanoviskem CZESHA k dalšímu vzdělávání.

Tato stanoviska jsou zveřejněna na webové stránce Asociace SPŠ.

Závěr:
Valná hromada jednoznačně vyslovila podporu stanoviskům uvedeným v obou materiálech.

Připomínky z jednání sekcí:
Tyto připomínky jsou podrobně uvedeny v zápisech z jednání sekcí na VH.  Tyto zápisy jsou uveřejněny v příslušných oddílech sekcí.

V Pozlovicích  18. října 2006

Zapsala:
J. Španihelová, kancelář A SPŠ

Ověřil:
Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda A SPŠ 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: CZESHA_priority_06.doc (67 KB)
  Základní teze a priority pro nejbližší období
  Vloženo 14. prosince 2006, 09:52, počet stažení: 4614x, naposledy 21. července 2018, 18:36
 • Příloha č. 2: CZESHA_další_vzdělávání.doc (32 KB)
  Chceme oddělit školy od dalšího vzdělávání? Stanovisko k problému dalšího vzdělávání.
  Vloženo 14. prosince 2006, 09:55, počet stažení: 3481x, naposledy 22. července 2018, 08:37
 • Příloha č. 3: VH_2006_zápis.doc (51 KB)
  Zápis ze 17. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 16. - 18. října 2006
  Vloženo 14. prosince 2006, 09:57, počet stažení: 4900x, naposledy 20. července 2018, 23:39