Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Zápis z 20. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 6. - 8. října 2009 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 2. prosince 2009, 12:00 | přílohy: 6I) VH ASPŠ  BERE NA VĚDOMÍ:

Přijetí nových členů:

Střední průmyslová škola, Hostovského 910, 549 31 Hronov
Střední škola technická, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice

II) VH ASPŠ  VOLÍ:

Předsedu Asociace SPŠ ČR:

Ing. Jaroslav Ponec

Členy rady asociace podle krajů:

Kraj PrahaIng. Jiří Zajíček
Královéhradecký krajMgr. Nataša Ungermanová
Jihočeský krajBc. Jan Šindelář
Plzeňský krajIng. Vladimír Šípek
Liberecký krajIng. Josef Šorm
Středočeský krajIng. Jaroslav Načeradský
Olomoucký krajIng. Jan Slezáček
Moravskoslezský krajIng. Jaroslav Ponec
Jihomoravský krajIng. Vilém Koutník, CSc.
Karlovarský krajIng. Žemlička Pavel
Ústecký krajIng. Josef Šlapák
Kraj VysočinaIng. Miroslav Vítů
Pardubický krajIng. Miroslav Zapletal
Zlínský krajIng. Radomír Nedbal

Vedoucí odborných sekcí:

StrojírenskáIng. Radomír Nedbal
ElektrotechnickáIng. Marie Plocková
ChemickáIng. Vilém Koutník, CSc.
StavebníIng. Pavel Vacek
Technických lyceíMgr. František Procházka
DopravníIng. Jan Kadeřábek

Členy revizní komise:

Ing. Jiří Kaličinský
Ing. Jiří Mlýnek
Ing. Marie Plocková
Ing. Marie Potůčková

III) VH ASPŠ  SCHVALUJE:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé období
 3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost pro rok 2010 ve výši Kč 4.000

IV) PROGRAM ODBORNÉ ČÁSTI:

 1. Důležité legislativní změny ve školském zákoně
   referát: PaedDr. Jaromír Krejčí, MŠMT
  viz příloha
 2. Důležité legislativní změny v zákoně o pedagogických pracovnících
  referát: Mgr. Michal Trunda, MŠMT
  viz příloha
 3. Podpora odborného vzdělávání v současných podmínkách
  referát: Mgr. Miloš Rathouský, MŠMT
  viz příloha
 4. Aktuální úkoly v příštím období
  Referát: Ing. Jitka Pohanková, NÚOV
  viz příloha
 5. Zkušenosti s novým modelem přijímacího řízení – diskusní panel
  Mgr. Miroslav Soušek, Parlament ČR

  Ředitelé škol zdůraznili jednoznačně špatné zkušenosti s novým modelem přijímacího řízení:

  • Mnohem vyšší počet žáků nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení. Nesplnil se tedy předpoklad, že nový model zlepší šance žáků byl přijat na školu, které dávají přednost
  • Školy mohly podstatně později poskytnout informaci rodičům o volných místech v dalších kolech přijímacího řízení.
  • Školy teprve v průběhu prázdnin a na začátku školního roku získaly konečnou představu o přijatých žácích.
  • Nový model znemožňuje ředitelům škol jakékoliv racionální úvahy o počtu tříd a učebních skupin. V okamžiku rozhodnutí o přijetí nemá ředitel jakoukoliv informaci, kolik žáků na školu skutečně přijímá.
  • Tyto skutečnosti mají pak závažné důsledky v organizaci výuky, v hospodárnosti při otevírání tříd a studijních skupin a v pracovně-právních vztazích.

RŮZNÉ:

 1. Standardizované zkoušky na výstupu ze základní školy
  Ředitelé zúčastnění na valné hromadě jednoznačně podporují zavedení standardizovaných výstupních zkoušek na základní škole, které by se mohly stát průkazným kritériem při přijímacím řízení. Zavedení těchto zkoušek by umožnilo úvahy o skutečné racionalizaci a liberalizaci přijímacího řízení
 2. Závěry elektrotechnické sekce
  Součástí usnesení valné hromady ASPŠ jsou tyto závěry elektrotechnické sekce:
  1. Členové sekce elektro APŠ souhlasí s obavami zaměstnavatelů a současně si uvědomují obtížnost zásahu do RVP Informační technologie ve skupině 18. Možné východisko z tíživé situace vidí ve vzniku nového RVP ve skupině 26 elektrotechnika s názvem, například, „Technická informatika“ (je možno dát i jiný název), do kterého by bylo možno převést stávající studijní obory Informační technologie, Výpočetní technika, Správce informačních systémů a  Elektronické počítačové systémy ze skupiny 26 v rámci kurikulární reformy. Současně by i zůstala zachována podmínka zdravotní způsobilosti podle přílohy č. 2 k NV č. 689/2004 Sb., ve znění NV č. 242/2009 Sb.

   Nově vzniklý obor (v rámci skupiny 26) by byl zaměřen na technickou a obor skupiny 18 (jak je již vyřešeno) na prováděcí oblast problematiky informačních systémů. Je nutno konstatovat, že oblast výpočetní techniky, její konstrukce, nastavení, provozu a údržby je nesmírně široká oblast, která se neustále rozšiřuje. Je obtížně tuto oblast obsáhnout jedním RVP – viz řešení problému vysokými školami.
  2. Členové sekce elektro APŠ žádají odbor 23 MŠMT ČR a NÚOV o doplnění kvalifikované normy stanovující maximální počet žáků na jednoho učitele při výuce praktického vyučování v RVP elektrotechnických maturitních oborů.

 Ve Špindlerově Mlýně dne 8. října 2009

Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda Asociace SPŠ ČR 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Základní změny ve školském zákoně.doc (284 KB)
  Prezentace Dr. Jaromíra Krejčího, ředitele odboru vzdělávací soustavy MŠMT, ke školském zákonu
  Aktualizováno 13. října 2009, 13:43, počet stažení: 6227x, naposledy 16. února 2019, 15:32
 • Příloha č. 2: Autorský zákon 051009.doc (55 KB)
  Prezentace Dr. Jaromíra Krejčího, ředitele odboru vzdělávací soustavy MŠMT, k autorskému zákonu
  Aktualizováno 13. října 2009, 13:41, počet stažení: 7128x, naposledy 16. února 2019, 15:14
 • Příloha č. 3: Trunda.ppt (514 KB)
  Prezentace Mgr. Michala Trundy, vedoucího oddělení správních činností a péče o pedagogické pracovníky MŠMT, k zákonu o pedagogických pracovnících
  Vloženo 13. října 2009, 13:40, počet stažení: 44914x, naposledy Dnes, 02:36
 • Příloha č. 4: msmt_akcni plan podpory odborneho vzdelavani - rijen 09.ppt (452 KB)
  Prezentace Ing. Miloše Rathouského, ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT, k Akčnímu plánu podpory odborného vzdělávání
  Vloženo 13. října 2009, 13:42, počet stažení: 5863x, naposledy Dnes, 03:54
 • Příloha č. 5: seminář SPŠ_07102009.ppt (182 KB)
  Prezentace Ing. Jitky Pohankové, náměstkyně ředitele NÚOV k aktuálním úkolům NÚOV
  Vloženo 13. října 2009, 13:44, počet stažení: 5291x, naposledy 16. února 2019, 15:14
 • Příloha č. 6: Valná hromada 2009.zip (6193 KB)
  Balíček se všemi prezentacemi z Celostátního semináře ředitelů středních průmyslových škol, konaného ve dnech 6. - 8. října 2009 ve Špindlerově Mlýně.
  Vloženo 13. října 2009, 14:52, počet stažení: 3936x, naposledy Dnes, 00:52