Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR konané dne 8. 6. 2011 v Praze

David Horehleď | 14. června 2011, 13:23 | přílohy: 1Přítomní:

Ing. Jiří Zajíček, Mgr. Nataša Ungermannová, Bc. Jan Šindelář, Ing. Josef Šorm, Ing. Jaroslav Načeradský, Ing. Vilém Koutník, CSc., Ing. Josef Šlapák, Ing. Miroslav Vítů, Ing. Jaroslav Zatloukal, Ing. Jaroslav Král, Mgr. František Procházka, Ing. Jan Kadeřábek, Ing. Jaroslav Ponec, Ing. Petr Jadrný

Program:
 1. Plánované změny v normativním financování škol
 2. Financování maturitních zkoušek
 3. Příprava valné hromady
 4. Různé
Úvod

Nový předseda Ing. Zajíček seznámil přítomné s historií školy. Zároveň poděkoval Ing. Poncovi, bývalému předsedovi, za dlouholetou práci v asociaci.

 1. Plánované změny v normativním financování škol zatím neproběhly, uvažuje se o sloučení tarifů pedagogických pracovníků s nepedagogickými, ale pravděpodobně nejdříve od příštího kalendářního roku. V letošním roce zatím některé kraje povolují podávat školám žádosti o přesun financí mezi těmito skupinami. MŠMT připravuje změnu normativního financování škol, k připomínkování tento materiál poskytne až po projednání s ekonomickými ministry.
 2. Maturitní zkoušky:
  • Průběh MZ byl zatížen rozsáhlou administrativní zátěží, rovněž částka 120 Kč na žáka za režii (kopírování rozsáhlých materiálů – černobílých i barevných tisků) je velmi malá. 
  • Dalším problémem byly metodické pokyny, které se i v průběhu MZ měnily. Bylo slíbeno, že před každou změnou dostanou ředitelé zprávu v podobě SMS – v mnoha případech nebyly zprávy předány včas. 
  • Bylo přijato stanovisko ke zveřejnění otázek didaktických testů. Všichni se shodli na názoru, že zveřejnění těchto testů nic nebrání. 
  • Také byly vzneseny připomínky ke změně pořadí testů a ústních zkoušek, jejichž změna pro další školní roky by neměla být velkým problémem. Řešení dalších logistických problémů je závislé na již podepsaných smlouvách. 
  • Bylo dohodnuto, že připomínky k průběhu maturitních zkoušek a neadekvátní administrativní zátěží budou zaslány přímo předsedovi Ing. Zajíčkovi nejpozději do 15. 6. a případné další připomínky k zaslání výsledků a dodržení termínů z hlediska CERMATu do 22. 6. 2011.
 3. Valná hromada je naplánována od 4. 10. Do 6. 10. 2011 ve Špindlerově Mlýně. Mohly by se místa konání měnit, nejlépe tak, aby místo akce bylo na půl cesty. Byl navržen např. Kongres hotel Jezerka v Pardubickém kraji, další náměty jsou vítány. Rovněž byly projednány možnosti prezentací firem, které mají zájem se zviditelnit na této akci. Bude posouzena důležitost pro asociaci a případně jim bude umožněna prezentace mimo hlavní jednací sál. Dalším bodem byly návrhy na pozvání zástupců MŠMT a dalších organizací na valnou hromadu. Bylo navrženo pozvat náměstka ministra Ing. Němce, zástupce školského výboru, zástupce odborů, zástupce Svazu průmyslu a dopravy a zástupce hospodářské komory.
 4. Různé:
  • Prezentace na webové stránce www.seznam.cz Umístění asociace na tomto portálu je zdarma. Bylo odsouhlaseno, že za těchto podmínek umístění na portálu může být. Podkladem bude seznam členů asociace a údaje z webové stránky asociace.
  • Byla podána informace o partnerství v projektu Chemgeneration.com a o připravovaném projektu SCHP na podporu technických škol.
  • Členem Národní rady pro kvalifikace, kterého jmenuje ministr, je Ing. Ponec, který má možnost na zasedání národní rady vyslat svého zástupce. Pro jednání dne 14. 6. 2011 byl nominován Ing. Kadeřábek.
  • Byly dohodnuty úpravy webové stránky asociace. Budou zrušeny záložky jednotlivých sekcí, zápisy z jednání budou prezentovány v aktualitách. Na stránkách nebude uvedeno oficiální sídlo Asociace, ale jen kontaktní údaje kanceláře.
  • Rada odsouhlasila nákup věcného daru (fotoaparátu) Ing. Poncovi, bývalému předsedovi, za dlouholetou práci v asociaci.

Zapsala: Španihelová
Schválil: Ing. Jiří Zajíček


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: zapis-z-rady-asociace-8-6-2011-aktualni-verze.doc (54 KB)
  Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR konané dne 8. 6. 2011 v Praze
  Vloženo 14. června 2011, 13:55, počet stažení: 3473x, naposledy 20. července 2018, 23:59