Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR konané dne 4. 10. 2011 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 10. října 2011, 13:09 | přílohy: 1Přítomní: Ing. Jiří Zajíček, Mgr. Nataša Ungermannová, Bc. Jan Šindelář, Ing. Jiří Kaličinský, Ing. Vilém Koutník, Ing. Josef Šlapák, Ing. Jaroslav Zatloukal, Ing. Jaroslav Král, Ing. Pavel Vacek, Mgr. František Procházka, Ing. Jaroslav Ponec

Poradu zahájil předseda A SPŠ ČR Ing. Zajíček.
 • Informoval členy o změnách v programu VH, náměstek ministra MŠMT Ing. Němec se omluvil, máme pouze jeho prezentaci, která se týká financování škol
 • Další neúčast nahlásila místopředsedkyně ČMOS Mgr. Vondráčková, místo jejího vystoupení bude na programu VH.
 • Dalším problémem, který je nutné řešit, jsou další změny v organizaci státní maturity. Jako zásadní komplikaci vidíme vytvoření sboru hodnotitelů a pro každou školu bude hodnotitel losován. Podle názoru většiny zúčastněných by písemné práce mohli vyhodnotit i učitelé příslušné školy, jako v minulém roce.
Ing. Ponec – nejlepším řešením by byla písemná a ústní část na škole a za státní maturitu didaktický test.

Ing. Koutník – kdo má zájem studovat vysokou školu, měl by vykonat vyšší úroveň maturity.

Ing. Zajíček – dalším krokem, který je připravován je oddělení tisku maturitních vysvědčení od maturitního protokolu, protože žáci potřebují hlavně maturitní vysvědčení, maturitní protokoly budou uvolněny do 15. června, pak mohou se předávat např. na sekretariátě školy.

Ing. Zajíček – na MŠMT se projednávalo také vytvoření obecných pravidel pro výběr  oborů (školy), které bude nutné podpořit (tzv. školy „rodinného stříbra“).

Ing. Koutník – tato situace už tu byla – tyto ministerské školy už existovaly, byla to věc krajů

Ing. Ponec – financování na žáka bylo pochopitelné, třída je podle něj virtuální jednotka, nejlepším řešením by bylo financování pro jednotlivé předměty.

Ing. Zajíček
 • Informace z NÚV, kde proběhly zásadní změny v personálním obsazení – Ing. Procházka a Ing. Pohanková skončili.
 • MŠMT připravuje nový záměr – nový školský zákon, o pedagogických pracovnících, komplexní novela školského zákona, měl by platit od roku 2013 nebo 2014. 
 • Dále se chystají změny v přijímacím řízení – např. nevratný zápisový lístek, byla by to lepší  varianta + 2 přihlášky.
Bc. Šindelář
 • Myslí, že přihlášky budou tři. Dr. Krejčí by mohl přijet do Telče, aby pohovořit o této novele.
 • Na školách by měl být právník, protože je zde celá řada problémů.
 • V dnešní době se propaguje, aby se učitelé stále vzdělávali a přitom ředitel vůbec neví, jestli jej  může ještě v příštím roce zaměstnat.
Mgr. Ungermanová –  kraj by měl mít pro zabezpečení sítě rozhodující slovo.

Ing. Zajíček - Škoda, že nemohou státní školy vybírat školné jako soukromé školy, které mají školné + státní peníze. Myslí si, že pokud se na státní škole učí nějaký nadstandard (nepovinný předmět), měli by jej rodiče zaplatit.

Ing. Ponec – stát nemůže platit plné přímé náklady + žádné provozní, je to neudržitelný stav. Stejné prostředky dávat státním školám a stejné soukromým, to přece nejde, je to nesystémové. Jediným možným řešením by bylo stejné řešení jako u nemocnic soukromých a státních a jejich nadstandardy.

Ing. Zajíček – s touto variantou by souhlasil.

Ing. Zajíček – projednání nových zástupců do rady A SPŠ, protože Ing. Kadeřábek odchází do důchodu, navrhuje Ing. Šlapáka, který souhlasí. Tuto nominaci musí schválit dopravní sekce.

Mgr. Procházka – odchází také do důchodu, navrhuje Mgr. Tobiáše z Frýdku-Místku. Rovněž musí tuto nominaci schválit sekce pro technická lycea.


Volby dalšího člena v revizní komisi se nemusí konat. I když odešla Ing. Plocková, zůstali 3 členové – Ing. Mlýnek, Ing. Potůčková a Ing. Kaličinský.

Ing. Zajíček – jako předseda nemá přehled o tom, co se v krajích děje, byl by rád, kdyby měl k dispozici zápisy z jejich jednání.

Mgr. Ungermanová – v Královéhradeckém kraji není zájem se scházet.

Ing. Zajíček
 • Rád by měl k dispozici mobilní telefon od všech zástupců Rady, tento seznam bude sloužit pro jeho potřeby.
 • Doporučuje, aby všichni zástupci sekcí po jednání v sekcích vystoupili a sdělili výsledek jednání.  Pokud nemůže vedoucí sekce, pověří svého zástupce.
 • Informace o počtu členů v asociace – 2 vystoupily a 2 jsou nové.
 • Doporučuje, aby byl na úvodní straně webové stránky text i v angličtině – tzn. úvodní preambule byla přeložena do anglického jazyka.
 • Myslí, že členové rady a vedoucí sekcí by mohli mít na webových stránkách své fotografie. Bylo schváleno 
 • Doporučuje zrušit záložky jednotlivých sekcí, protože tato forma nefunguje. I když byl zřízen klientský servis, školy si své změny neprovádějí a proto tyto změny bude dělat nadále kancelář na základě hlášení ze škol.
J. Buzková rozešle všem členům Rady asociace dohody e-mailem, kterou členové doplní a podepsané vrátí zpět.


Zapsala: Španihelová
Schválil: Ing. Jiří Zajíček


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: zapis-2011-10-04-spindl.doc (56 KB)
  Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR konané dne 4. 10. 2011 ve Špindlerově Mlýně
  Vloženo 21. října 2011, 13:11, počet stažení: 3391x, naposledy 19. července 2018, 21:53