Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

I) VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:

Přijetí nových členů:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10

II) VH ASPŠ VOLÍ:

Předsedu Asociace SPŠ ČR od 1. 4. 2011:

Ing. Jiří Zajíček

Členy rady asociace podle krajů:

Moravskoslezský kraj Ing. Jiří Kaličinský
Zlínský kraj Ing. Jaroslav Zatloukal


Vedoucí odborných sekcí:

Strojírenská Ing. Jaroslav Zatloukal

Aktualizace statutu asociace

David Horehleď | 14. května 2010, 13:42
Aktualizace stránky Statut asociace.

Projekt "Střední škola - brána k technické kariéře"

David Horehleď | 3. března 2010, 14:24 | přílohy: 1

Logo - Brána k technické kariéře

Nositelem je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje jako žadatel společně
s partnery RPIC – ViP s.r.o. a  Asociací středních průmyslových škol ČR.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro...

I) VH ASPŠ  BERE NA VĚDOMÍ:

Přijetí nových členů:

Střední průmyslová škola, Hostovského 910, 549 31 Hronov
Střední škola technická, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice

II) VH ASPŠ  VOLÍ:

Předsedu Asociace SPŠ ČR:

Ing. Jaroslav Ponec

Členy rady asociace podle krajů:

Kraj PrahaIng. Jiří Zajíček
Královéhradecký krajMgr. Nataša Ungermanová
Jihočeský krajBc. Jan Šindelář
Plzeňský krajIng. Vladimír Šípek
Liberecký krajIng.

I) VH ASPŠ bere na vědomí:

 1. odstoupení Ing. Josefa Horažďovského z funkce člena Rady Asociace za Jihočeský kraj v souvislosti s odchodem do důchodu.
 2. odstoupení Ing. Pravdomila Gebauera z funkce předsedy sekce škol stavebních v souvislosti s odchodem do důchodu.
 3. odstoupení Ing. Vladimíra Maňase z funkce člena revizní komise v souvislosti s odchodem do důchodu.
 4. vystoupení Střední průmyslové školy stavební...

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 24.9.2008

Ing. Věra Tůmová | 26. září 2008, 08:59 | přílohy: 1
 1. Maturita na technickém lyceu se ve školním roce 2008/09 koná podle „Vyhlášení MŠMT ČR o pokusném ověřování ukončování vzdělávání“ č.j. 19 300/2007-23 z 20.11.2007. Seznam škol, na něž se toto vyhlášení vztahuje je uveden v příloze „Vyhlášení“. V případě, že škola, jejíž žáci budou ve školním roce 2008/09 na TL maturovat, není v tomto seznamu uvedena, je třeba obrátit se na Mgr. Pátkovou z odboru 23...

Unie školských asociací ČR sdružuje kromě Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ), která zastupuje většinu VOŠ působících v našem vzdělávacím systému také naprostou většinu ostatních VOŠ působících ve spojení se středními školami v dalších profesních asociacích.
V tomto kontextu jsme vedli diskuzi o tezích 1. verze „Bílé knihy“ a dále uvádíme zásadní stanoviska a návrhy týkající se transformace VOŠ.


 1. Příčiny současné situace

  Ve struktuře technických profesí dochází k velmi nepříznivému vývoji, který limituje další rozvoj v této oblasti, tak významné pro naši ekonomiku.

  Lze předpokládat, že bez zásadních opatření se bude situace dále zhoršovat.

  Nejdůležitější příčiny tohoto stavu:
  1. Všeobecný pokles zájmu o technické obory. Tento celoevropský problém byl u nás ještě akcentován významným útlumem a masovým...

Národní rada  Unie CZESHA přijala toto prohlášení k novele školského zákona v oblasti přijímacího řízení na střední školy:

Jsme přesvědčeni, že tato novela významně zhorší podmínky přijímání na střední školy v režimu správního řízení a vyvolá nezanedbatelné zvýšení nákladů spojené s agendou přijímacího řízení zejména z těchto důvodů:

 1. V přijímacím řízení se objeví trojnásobný počet přihlášek oproti skutečnému...


Záznamy 41 - 50 (75 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, ...  5,  ... 8Následující