Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

s údivem a znepokojením jsme přijali zprávu, že při projednávání novely školského zákona zaměřené na přijímací řízení na střední školy, byl poslancem T. Zajíčkem předložen pozměňovací návrh § 166 odst. 5 školského zákona týkající se změny znění tohoto odstavce vypuštěním slova „závažného“ z textu.

Stejný návrh byl projednán ve vnějším připomínkovém řízení...


Pozvánka na "StreTech 2008"

David Horehleď | 10. března 2008, 12:17

Středoškolská technika 2008
Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT

České vysoké učení technické v Praze pořádá dne 18. června 2008 setkání a prezentaci prací studentů středních škol StreTech 2008.

ČVUT v Praze je nejstarší technickou universitou ve střední Evropě a v současnosti ji tvoří sedm fakult: stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní a biomedicínského inženýrství. První ročník setkání StreTech 2007 úspěšně proběhl za účasti řady středních škol dne 20. června 2007 u příležitosti 300. výročí založení ČVUT. Několik momentek ze setkání je k nahlédnutí na našich www stránkách: http://www.fsid.cvut.cz/stretech


 1. VH ASPŠ SCHVALUJE:
  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost pro rok 2008 ve výši Kč 4.000
 2. VH ASPŠ VOLÍ:

  Členem Rady Asociace a zástupcem Karlovarského kraje:
  Ing. Pavel Žemlička, ředitel SPŠ Ostrov
 3. PROGRAM ODBORNÉ ČÁSTI:
  1. Nová maturita, principy a organizace
   referát: Ing. Pavel Zelený, ředitel CERMAT
  2. Hlavní...

Předseda sekce Ing. Koutník přivítal účastníky semináře a hned v úvodní části konstatoval trvalý úbytek škol s chemickým zaměřením. V roce 2007 je v ČR 12 škol s chemickými obory i když zájem firem o chemiky stále stoupá a do ČR začínají přicházet chemici ze Slovenska.

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 18.10.2007

Ing. Věra Tůmová | 30. října 2007, 15:54 | přílohy: 2
 1. Vedením agendy lyceí byla na odboru 23 MŠMT pověřena místo Ing. Winklera Mgr. Miroslava Hájková. Dle její informace bude platnost rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování maturitní zkoušky na TL včas prodloužena pro školní rok 2007/08 a 2008/09.
 2. Členové sekce byli seznámeni se zápisem a závěry z pracovního setkání, konaného 3.5.2007 na MŠMT. Na setkání, kterého se zúčastnili zástupci všech typů lyceí,...

I) VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

 1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice
 2. Střední průmyslová škola potravinářská, nám. Republiky 116, 631 14 Pardubice
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště nábytkářské, Říčanská 1158, 665 01 Rosice

II) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní...

Na koordinační schůzce zástupců jednotlivých škol sdružených v Asociaci průmyslových škol elektrotechnické sekce byly řešeny tyto problémy:

 1. Přítomní upozorňují na dlouho neřešený problém, který vznikl zrušením všech závazných normativních ukazatelů na počet žáků ve skupinách pro vyučování praktických elektrotechnických předmětů v souvislosti s připravovaným systémem normativního financování středního...

Zápis z jednání chemické sekce ze dne 18.10.2006

David Horehleď | 9. listopadu 2006, 11:22 | přílohy: 1

Přítomni:

SPŠCH Brno a předseda sekce- Ing. Vilém Koutník, CSc
SPŠ Otrokovice- Mgr. Marie Homolková
- Mgr. Vlastimil Šnajdar
SPŠ keramická, Karlovy Vary- Ing. Jiří Rezek
SOŠP a SOUS Hranice- Ing. Drahomíra Drašnerová
Masarykova SŠ chemická- Ing. Iva Chalupová

Program :

 1. Přehled o školách s chemickým zaměřením.
 2. Zaměření na vědeckou připravenost.
 3. RVP, ŠVP.
 4. Chemické zákony a jejich školení.
 5. Certifikace kvality.

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 17.10.2006

David Horehleď | 31. října 2006, 08:24 | přílohy: 1
 1. Kontrola usnesení z jednání sekce technického lycea ze dne 4.10.2005
  1. 14.11.2005 se konal na SPŠST Praha1 v budově v Malé Štupartské seminář k dlouhodobým praktickým maturitám na technickém lyceu. Semináře ze zúčastnilo 38 ředitelů a učitelů z 26 škol sdružených v ASPŠ ČR.
  2. Nabídku metodické pomoci školám, které s technickým lyceem začínají, v loňském roce využila řada škol. Obhajoby dlouhodobých maturitních...

Přítomní: Jaroslav Červený, Jaroslav Načeradský, Jan Slezáček, Jaroslav Ponec, Záviš Kulík, Josef Šlapák, Miroslav Votinský, Miroslav Zapletal, Jaroslav Lednický, Pravdomil Gebauer, Marie Plocková, Jan Mizerovský, Jan Šimůnek (zást. za Josefa Šorma)

Omluveni: Nataša Ungermannová, Vilém Koutník, Josef Horažďovský, Vladimír Šípek

Program:

 1. Vývoj situace v oblasti studijních oborů
 2. RVP klíčových oborů připravených...


Záznamy 51 - 60 (75 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, ...  6,  ... 8Následující