Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Na základě usnesení Valné hromady ze dne 10.10.2013 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se společností AB+ na základě které mají naše členské školy garantovanou výhodnější cenu na dodávky. V nejbližších dnech budou členské školy kontaktovány pracovníky AB+, kteří jim učiní konkrétní nabídku. Smlouva je přiložena.


Nabídka společnosti AXIGON pro členy A SPŠ

David Horehleď | 3. února 2014, 23:56 | přílohy: 1

Společnost AXIGON oslovila naši Asociaci s unikátní nabídkou, kdy program AXIGON Expert, obsahující všechny poskytované výhody, je výhradně pro naše členy k dispozici místo běžných 5490 Kč za 2990 Kč (sleva cca 45%). Nabídku mohou naši členové akceptovat zadáním unikátního kódu 29US4 při registraci na www.axigon.cz, platnost je limitována 30.6.2014. K dispozici je i zelená linka klientského servisu 800 900 501. Pokud by nedopatřením došlo k využití kódu subjektem, který není členem naší asociace, nebude jeho registrace akceptována. Další podrobnosti jsou v příloze.


Upozornění na webové stránky www.asociaceskol.cz

David Horehleď | 3. února 2014, 23:01
Informujeme vás, že se objevily webové stránky http://www.asociaceskol.cz (provozovatel Zháněl Group s.r.o., IČO: 27727360) s nabídkou služeb školám. Dovolujeme si vás upozornit, že se nejedná o webové stránky Unie školských asociací ČR - CZESHA a naše Unie nemá nic společného s provozovatelem těchto webových stránek a ani s ním nikterak nespolupracuje.

Z právního hlediska nejde o asociaci škol, tedy sdružení fyzických či právnických osob z oblasti školství, přestože se tak tento projekt navenek prezentuje. Některé školy v minulých dnech obdržely faktury či proformafaktury na úhradu členských příspěvků. Na toto jednání jsme byli upozorněni také ze strany MŠMT.

I) VH ASPŠ SCHVALUJE:

  Zprávu o hospodaření za minulé období, rozpočet pro rok 2014 a zvýšení odměn pro předsedu, kancelář a členy rady asociace.

II) VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:

Školy, které vystoupily z asociace:

 1. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
 2. Integrovaná škola CHEB, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
 3. Střední průmyslová škola technická a ekonomická Sokolov

Školy, které splynuly s jinou...


Pozvánka na celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol
zaměřený na koncepční a metodické otázky rozvoje středního odborného školství spojený s Valnou hromadou A SPŠ ČR

Seminář se uskuteční v hotelu Eroplán, Ostravská 451, Rožnov pod Radhoštěm
ve dnech 8. – 10. října 2013


Svou účast prosím potvrďte přiloženou návratkou do pátku 20. září 2013 na e-mail jaroslava.buzkova@frengp.cz , nebo poštou na adresu Asociace SPŠ ČR  Jaroslava Buzková, Francouzská 1192, 742 21 Kopřivnice, případně telefonicky 606 357 10

Investice do rozvoje vzdělávání

KA 5 - zpracování vzorových učebních osnov předmětu NC programování

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor 390 41
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum...


Datum: 26.3. 2013
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha 1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:
 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení  programu jednání
 2. Připravovaná novelizace školského zákona

  Ing. Jiří Zajíček informoval o průběhu novelizace ŠZ a hlavních změnách, které se týkají:
  1. reformy financování regionálního školství
  2. ukončování středního...

Pozvánka a přihláška na 20. ročník celostátního semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2013, který je letos zaměřen na vývoj a stav odborného vzdělávání v České a Slovenské republice.

Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání

David Horehleď | 20. ledna 2013, 13:26 | přílohy: 1
Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání schválila Vláda ČR na svém jednání dne 9. ledna 2013.

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR (15. 3. 2012)

David Horehleď | 8. prosince 2012, 20:15
Datum: 15.3. 2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení s programu jednání
 2. Připravovaný komplexní zákon o vzdělávání

  Ing. J. Zajíček rámcově seznámil přítomné s připravovaným věcným záměrem na vytvoření komplexního zákona o vzdělávání (spojení zákonů č. 561/2004...


Záznamy 11 - 20 (74 celkem)