Zápis z porady Asociace SPŠ ČR konané dne 5. 1. 2012 v Praze

David Horehleď | 12. února 2012, 18:11Datum: 5.1.2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni: Ing. Zajíček, Mgr. Ungermannová, Bc. Šindelář, Ing. Šípek, Ing. Šorm, Ing. Načeradský, Ing. Drašnerová, Ing. Koutník, Ing. Šlapák, Ing. Zapletal, Ing. Zatloukal, Ing. Král, Ing. Vacek, Ing. Tobiáš
Nepřítomni: Ing. Žemlička, Ing. Vítů, Ing. Kaličinský
Hosté: Ing. Finke (MŠMT), Ing. Jadrný (SSŠČMS)

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
 2. Představení návrhu reformy financování školství  - pan Ing. V. Finke

 3. Připomínky z pléna k vystoupení pana Finkeho:


  Ing. Zapletal
  Ing. Vacek
  Ing. Zatloukal
  Ing. Drašnerová
  Ing. Šindelář
  Ing. Šlapák
  Ing. Finke
  Ing. Šípek
  Ing. Finke
 4. Rada asociace projednala a schválila připomínky k připravované reformě, které budou v rámci připomínkového řízení předány Unii CZESHA (viz Připomínky ke "Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství")
 5. Revize RVP
  Ing. Zajíček se dotázal přítomných, zda navržená úprava struktury ŠVP (dle ŠVP pro obchodní akademie) je použitelná u všech oboru kategorie M. Přítomní souhlasili.
 6. Novela vyhlášky o přijímacím řízení
  Byly projednány připomínky k chystané novele, připomínky budou předány na MŠMT.
 7. Informace o soukromých odborných školách – Ing. Jadrný
  Ing. Jadrný vysvětlil způsob financování soukromých škol a s kontrolními mechanismy, které jsou využívány.
 8. Novela školského zákona
  členové ASPS ČR požádali Ing. Zajíčka, aby kontaktoval právní oddělení MŠMT a požádal o výklad  paragrafu 166 (odstavec 2,3)  
Zapsala: Ing. Iva Chalupová
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček